zelengora-3
zelengora-2
zelengora
polygonum_bistorta

Proizvodnja

U destilariji Starović rakija se destiliše u bakrenim kazanima u dvije destilacije:
  • U prvoj destilaciji dobija se sirova meka rakija;
  • U  drugoj destilaciji (tzv. frakcionom destilacijom) vrši se prečišćavanje sirove meke rakije. Ona se izvodi tako što se pri elektronskoj kontroli temperature vrši prepeka sirove meke rakije.
Dakle, imamo potpunu elektronsku kontrolu temperature destilata prilikom odvajanja tri frakcije i to:
  • Prve frakcije (prvjenac) – alkohola i lako isparljivih sastojaka koji negativno utiču na aromu pića  (etilacetata, etilformijata, acetaldehida itd);
  • Srednje frakcije (srce)  – etil alkohola sa tipičnim karakterom sirovine od koje potiče. Ona je punovrijedna i  koristi se za formiranje pića;                                             
  • Treće frakcije (patoke) – teže isparljive komponente (viši alkoholi,kiseline itd.)